Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów i rehabilitantów

W publikacji znajdziesz informacje na temat:

Autorzy e-booka

Prof. dr hab. n. med.
Ewa Straburzyńska- Migaj

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu. Ukończyła specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest autorką wielu specjalistycznych artykułów, opublikowanych w czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz publikacji książkowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Dr hab. n. o k. f.
Zbigniew Nowak prof. AWF Katowice

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku rehabilitacja ruchowa. Od roku 1999 pracuje w AWF w Katowicach w Katedrze Fizjoterapii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami fizjoterapii związane z kardiologią oraz organizuje badania naukowe z zakresu: oceny poziomu tolerancji wysiłkowej i skuteczności stosowanych modeli usprawniania chorych z niewydolnością wieńcową, poszukiwania nowych metod treningowych w kardiologii oraz określania skutecznych i bezpiecznych obciążeń treningowych dla pacjentów z niewydolnością wieńcową.

Dr n. o k. f.
Lidia Kuba

Realizuje własne badania obejmujące ocenę wybranych składowych sprawności fizycznej u osób starszych i w średnim wieku Prowadzi autorskie programy ćwiczeń w ramach zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i praktyczne prezentacje podczas imprez promujących zdrowy styl życia, jak Kongresy Obywatel Senior.Jest adiunktem w Zakładzie Gimnastyki, Tańca i Fitnessu w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, trenerką Gimnastyki Sportowej i Artystycznej oraz instruktorką sportu o specjalności: Fitness, Kulturystyka, Pływanie oraz instruktorką ćwiczeń rekreacyjnych tj. Aqua Aerobik i BOSU.

Dr n. o k. f.
Dominika Grzybowska- Ganszczyk

Zajmuje się kardiorehabilitacją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz behawioralnymi aspektami podejmowania decyzji i motywacji do zdrowego starzenia się. Pracuje jako asystent w Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego, w Zakładzie Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W ramach projektów badawczych i badań pilotażowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia pacjentów współpracuje z Politechniką Śląską, Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Katedrą Biomechatroniki.

dr hab.
Kinga Węgrzynowska – Teodorczyk, prof. AWF

Pracuje w Zakładzie Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe i prace badawcze obejmują:ocenę tolerancji wysiłku fizycznego u chorych z niewydolnościa serca, stosowanie testów czynnościowych w diagnostyce funkcjonalnej pacjentów kardiologicznych, ocenę sprawności fizycznej i aktywności fizycznej oraz prewencję wtórną chorób układu krążenia.

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny ebook

Formularz centralny Ebook PZWL

*Pola wymagane

Zobacz więcej

Tak, chciałbym otrzymywać od Grupy PWN informacje handlowe e-mailem i na stronach WWW, dotyczące wybranych produktów i usług oferowanych przez podmioty należące do Grupy PWN. Podmioty wchodzące w skład Grupy PWN, tj.: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz ePWN Sp. z o.o., obie spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 są w tym przypadku współadministratorami danych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym przysługujących prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności

Odwiedź nasze Social Media
PZWL Wydawnictwo Lekarskie | ul. G. Daimlera 2 | 02-460 Warszawa
Copyright ©️ 2024 PZWL. Wszelkie prawa zastrzeżone